Vloeivelden De Krim

Een prachtig stukje nieuwe natuur, honderden trekvogels en voedselrijke bassins.

Zeker doen → Vogels spotten, wandelroute, uitkijkpunt Vloeivelden en de vleermuizenbunker.

De Vloeivelden waren eigendom van aardappelmeelfabriek AVEBE. Tot 1990 gebruikte deze ze als spoelwaterbassins bij de productie van aardappelzetmeel. Nu is het 65 hectare grote gebied een paradijs voor vogels én vogelliefhebbers.

Flora
Doordat het gebied tot voor kort gebruikt werden als industriegebied, is het gebied nog erg voedselrijk. Daardoor overheersen nu nog de stikstofminnende pionierssoorten, zoals de akkerdistel, brave hendrik, paardebloem, zuring en weegbree.

Fauna
De Vloeivelden De Krim zijn bekend om hun vogelrijkdom. Vrijwilligers hebben er 46 soorten broedvogels geteld, zoals diverse zeldzame en bedreigde soorten zoals geoorde fuut, visdief,
zwartkopmeeuw, zomertaling en ransuil.

Recreatie

De Vloeivelden zijn toegankelijk via de vele wandelpaden en vanuit de uitkijktoren is vrijwel het hele gebied te zien. Ook met de fietsroute Collendoornroute kom je langs de zuidwestrand van De Vloeivelden De Krim. In de winter kun je genieten van de vele honderden zwanen en ganzen die hier vroeg in de ochtend of in de avondschemering komen overvliegen.

De leukste vakantie beleef je natuurlijk in deze regio!

Bekijk nu het aanbod in Hardenberg en boek uw onvergetelijke vakantie!

Bekijk het aanbod