navigatie overslaan

Neem een kijkje in de prachtige natuurgebieden in de regio Hardenberg

Ontdek de natuurgebieden

 • Leestijd 4
 • Gelezen 542 keer
 1. 11

  Boswachterij Hardenberg

  In de boswachterij komen natuur, recreatie en houtteelt samen. De boswachterij, ruim 1.000 hectare groot, is in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer. Een tocht door de boswachterij over een van de vele ruiter-, fiets- en wandelpaden staat garant voor bijzondere ontmoetingen. Op de heideterreintjes en langs de prachtige vennetjes kun je reeën en roofvogels tegenkomen. Middenin het bos ligt de recreatieplas De Oldemeijer, een heerlijke plek om te zwemmen of gewoon lekker te luieren.

 2. 10

  Het Collendoorner Bos

  Het Collendoorner Bos is betrekkelijk nieuw. Het gebied ligt rond een voormalige vuilstortplaats. De gemeente Hardenberg is in 1949 op bescheiden schaal begonnen met het storten van hoofdzakelijk huisvuil op deze plek. In 1974 kwam daar het huisvuil van de omliggende gemeenten Avereest, Gramsbergen en Ommen bij. In 1988 had de stortbult haar maximale hoogte bereikt en moest deze worden gesloten. Met een aantal ingrepen ontstond vervolgens een prachtig afwisselend natuurgebied, dat door steeds meer wandelaars wordt ontdekt en gewaardeerd.

 3. 9

  Engbertsdijksvenen

  Tussen Almelo en Hardenberg ligt bij Kloosterhaar hoogveengebied 'de Engbertsdijkvenen'. In de kern van het ca. 1.000 hectare grote gebied ligt nog ongeveer 15 hectare onvergraven hoogveen met sporen van de boekweitcultuur. Het gebied oefent een enorme aantrekkingskracht uit op vogels. Met name in de winter zijn er interessante watervogels te zien, zoals taigarietganzen. Meer informatie over het gebied en de recreatieve gebruiksmogelijkheden kunt u krijgen in de boerderij bij de ingang van het gebied. Deze is ingericht als informatiecentrum.

 4. 8

  Het Engelandsche bos

  Het Engelandse Bos is een gemengd bos aan de rand van een laag gelegen gebied, de Rascher Maten. De begroeiing van het bos is voor een deel nog oorspronkelijk, dat wil zeggen niet beïnvloed door de mens. De variatie in hoogteverschil, in droge en natte delen, in voedselrijk en voedselarm geeft veel variatie in flora en fauna. Het Engelandse Bos is een bekend rustgebied voor reeën.

 5. 7

  De Groote Scheere

  De Groote Scheere is een prachtig natuurgebied van ongeveer 8.000 hectare. Het is een oud cultuurlandschap met een eeuwenoude es (de Holthoner es) en karakteristieke boerderijen. Het gebied bestaat uit akkers, weilanden, boerderijen, bossen, houtsingels en een oud landhuis. De oude loofbossen en houtsingels zijn een prima leefomgeving voor zoogdieren, vogels en planten, waaronder een aantal bijzondere soorten.

 6. 6

  Holtheme-De Haandrik

  Het gebied rondom buurtschap Holtheme maakt deel uit van het Vechtdalgebied. Hier stroomt de Vecht Nederland in. In dit gebied vind je nog vele oude rivierarmen en bolvormige essen. Een van die oude rivierarmen is D´Aole Vechte, net voorbij boerderij Huis Leemgraven aan de Rondweg. Het gebied is rijk aan waterplanten en watervogels.

 7. 5

  Loozensche Linie

  Ten noordoosten van Hardenberg, halverwege Gramsbergen ligt de Loozensche Linie. De Linie is een oude verdedigingsschans uit de tijd van Napoleon. Het gebied is ongeveer 40 hectare groot. De Loozensche Linie vervult opnieuw een strategische rol. Natuur en cultuur smelten hier samen.

 8. 4

  De Rheezerbelten

  Ten noorden van buurtschap Rheeze, een van de mooie brinkdorpen die Hardenberg rijk is, liggen de Rheezerbelten. De Rheezerbelten is een opgestoven dekzandrug met eikenhakhout. Hier kun je heerlijk picknicken en struinen door het zand. Neem een emmer, schepje of een bal mee en de kinderen vermaken zich ook uitstekend.

 9. 3

  Uilenkamp en Mölnmarsch

  Ten noordwesten van het buurtschap Oud-Bergentheim ligt de Elsbeekpolder. In de streek beter bekend als de Mölnmarsch. Hier wordt een nieuwe balans gezocht tussen rivierbeheer, natuur en landbouw. Het gebied heeft een oppervlakte van 70 hectare en wordt begrensd door de rivier de Vecht. Ten noorden van de Mölnmarsch, aan de oostkant van de Vecht, ligt de meander Uilenkamp. Deze meander is in 2004 weer aangesloten op de Vecht, waardoor de natuur weer nieuwe kansen krijgt. Het gebied De Uilenkamp is ook een waterberging.

 10. 2

  Vloeivelden De Krim

  In De Krim ligt een bijzonder interessant vogelgebied: de Vloeivelden De Krim. Het gebied is van oorsprong een spoelwaterbassin van aardappelmeelfabriek AVEBE. Nadat de fabriek in 1990 stopte werd het gebied steeds aantrekkelijker voor steeds meer vogelsoorten, waaronder diverse zeldzame soorten als de geoorde fuut, visdief, zwartkopmeeuw, zomertaling, ransuil, kerkuil en blauwborst. Wanneer in de winter duizenden taiga- en toendrarietganzen hier in de avondschemer neerstrijken, is dat een fenomenaal gezicht.

 11. 1

  Het Reestdal

  Het Reestdal is een oud cultuur landschap van bos, heide, hooilanden, akkers, houtwallen en oude boerderijen. Het gebied dankt zijn naam aan het meanderende riviertje de Reest, dat de natuurlijke grens vormt tussen de gemeente Hardenberg en de provincie Drenthe. In het gebied liggen twee natuurreservaten: het Meeuwenveen en De Wildenberg-Rabbinge. De variatie in flora en fauna is groot. Prominente soorten zijn de das, de bunzing en de steenmarter, de kerkuil en de ooievaar. Het gebied wordt beschermd door Het Drents Landschap en Landschap Overijssel.

Wat vind je van dit artikel?