Rheezermaten – de Hui – Heemser Hooilanden

Ten zuiden van de woonwijk Heemse liggen enkele bijzondere natuurreservaten van Staatsbosbeheer waaronder de oude en nieuwe Rheezermaten. De oude Rheezermaten is een trilveen met een rijke flora. Doordat het gewas jaarlijks wordt gemaaid en afgevoerd, kunnen orchideeën en waterdrieblad hier groeien. De wat hoger en droger gelegen nieuwe Rheezermaten is vooral bij weidevogels geliefd. Op zwoele zomeravonden kunt u genieten van de karakteristieke zang van de kwartelkoning.

ZEKER DOEN: Diverse fiets- en wandelroutes als Pieterpad, bezoekje aan Brinkdorp Rheeze en Kom & Kunst route.

Cultuur en Landschap
De vroeger vrij meanderende Vecht heeft een netwerk van bijzondere elementen in het landschap achtergelaten. Zo zijn de oude Rheezermaten ontstaan op een van de meanders van de Vecht. De meander raakte begroeid en er ontstond een lappendeken van veen dat drijft op water. De weke bodem maakt het ongeschikt voor zowel akkerbouw als veeteelt. Het kruidenrijke hooi wordt een keer per jaar gemaaid en afgevoerd.

Flora
De vegetatie van de oude Rheezermaten kent veel overeenkomsten met de trilvenen van Noordwest Overijssel (de Weerribben). U vindt hier niet alleen broekbossen en riet, maar ook vele soorten
zeggen. In de Rheezermaten zijn wel 13 soorten te vinden, waaronder blauwe zegge, ronde zegge en noordse zegge. De bloemrijke graslanden van de Rheezermaten zijn het gevolg van jaarlijks maaien en afvoeren van het gewas in samenspel met de waterhuishouding van de Vecht. Hierdoor treft u hier orchideeën, waterdrieblad, echte koekoeksbloem en grote ratelaar aan. Bezoekt u de Rheezermaten in het voorjaar, dan ziet het hier geel van de dotterbloemen. Waar de Rheezermaten bestaat uit natte laaggelegen graslanden, is de Hui een prachtig voorbeeld van droge stroomdalgraslanden waar u de vechtanjer, thijm en geel walstro aantreft. De Heemser Hooilanden zijn oorspronkelijk gelijk aan de Hui maar zijn meer in cultuur gebracht.

Fauna
De oude Rheezermaten, aan de voet van de Rheezerbelten, zijn geliefd bij amfibieën. Ookis het rijk aan insecten, wat weer een grote aantrekkingskracht heeft op allerlei vogelsoorten. Als broedgebied voor weidevogels is het te nat. De weidevogels verkiezen dan toch liever de wat hoger gelegen nieuwe Rheezermaten. Hier kunt u in het voorjaar dan ook genieten van weidevogels als kievit en grutto. Op zwoele zomeravonden wordt u hier mogelijk verrast door het karakteristieke geluid van de kwartelkoning.

Recreatie
De bewoners aan de rand van Heemse hebben een vrij uitzicht over de Rheezermaten. Dit voorrecht hebben we niet allemaal, maar gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om van dit prachtige natuurgebied te genieten. Rijdend over de oude Rheezerweg of fietsend over het fietspad door het Vechtdal krijgt u een goed beeld van het gebied. Ook met de fietsroute Hardenberg/ Beerze komt u door de Rheezermaten. Wilt u het gebied wandelend bezoeken, dan kunt u kiezen uit het Pieterpad, het Vechtdalpad en wandelroute Rheezerpad/Hardenberg

De leukste vakantie beleef je natuurlijk in deze regio!

Bekijk nu het aanbod in Hardenberg en boek uw onvergetelijke vakantie!

Bekijk het aanbod