Project van 4 oktober 2021 t/m 9 november 2021

“Om ook in de toekomst gasten aan te blijven trekken en te verrassen is creatief, innovatief en onderscheidend aanbod nodig.”

Er gebeurt veel om ons heen; de consumentbehoefte verandert, digitalisering versnelt, circulariteit wordt belangrijker, personeel werven en behouden is een uitdaging en nieuwe verdienmodellen en jaarrond aanbod bieden kansen. Kortom: het is hoogtijd voor vernieuwend ondernemerschap in het Vechtdal. Doe jij mee?

Themagerichte inspiratiesessies
We stimuleren kennisontwikkeling, aanbodontwikkeling en gezamenlijke vermarkting, om toekomstbestendig ondernemerschap te creëren en het Vechtdal tot een groene, gezonde en gastvrije bestemming te ontwikkelen. We doen dit met vijf themagerichte inspiratietafels, die georganiseerd worden door het Ondernemershuis voor het Vechtdal en Vechtdal Marketing, samen met het initiatief Vakschool 100% Gastvrij. Met de benen op tafel, in gesprek gaan met collega-ondernemers en met experts. Vooruitblikken op relevante thema’s en onderwerpen en aan de slag gaan met acties en projecten.

We hebben maximaal 12-15 plekken per sessie beschikbaar, meld je daarom snel aan. Voor vragen kan je terecht bij Anieke van Wijnen: 06-30998767 of anieke@ondernemershuisvechtdal.nl.

Thema’s, data en locaties:
1. De digitale toekomst
Verbeteren van de marketing van de duurzame gastvrijheid van het Vechtdal naar (potentiële) bezoekers toe en de vertaling daarvan naar de customer journey.

Datum: Donderdagavond 14 oktober van 19:30 – 21:30 uur
Locatie: Herberg De Klomp, Vilsterseweg 10 in Vilsteren

Programma:
Update trends & ontwikkelingen door Bureau Strak.
Ondernemer aan het woord over het gebruik van de klantreis.
Natasja Westenbroek, marketingadviseur bij MarketingOost, neemt je mee in de kansen van gezamenlijke vermarkting.
Tafelgesprek onder leiding van Bureau Strak; online customer journey en de kansen voor jouw bedrijf!

2. Impact maken met persoonlijk gastheerschap
Versterken van persoonlijk gastheerschap door tools en activiteiten te ontplooien.

Datum: Dinsdagavond 26 oktober van 19:30 – 21:30 uur
Locatie: Restaurant De Rheezerbelten, Grote Beltenweg 1b, Hardenberg

Programma:
Patrick Polie, eigenaar Destinatie X, neemt je mee in de onderzoeksresultaten van ‘toekomstbestendig gastheerschap Vechtdal’ en de kansrijke vervolgstappen.
Margé Hans, mede-eigenaar van De Rheezerbelten vertelt over het verschil maken met persoonlijk gastheerschap.
Tafelgesprek en aan de slag: Welke ‘WOW-momenten’ in de customer journey kunnen we samen prioriteren en realiseren?

3. Het belangrijkste kapitaal; je medewerkers
Van HR als sluitstuk naar HR als topprioriteit. Niet alleen het imago staat onder druk, maar ook de toekomstbestendigheid van mooie bedrijven in de VTE-sector, waardoor uiteindelijk de vitaliteit van de sector bedreigd wordt.

Datum: Woensdagochtend 27 oktober van 09:00 – 11:00 uur
Locatie: Camping de Koeksebelt, Zwolseweg 13 in Ommen

Programma:
Update ontwikkelingen uit de praktijk en Vakschool 100% Gastvrij, door René Horsman en Bert Flierman namens het bestuur van de Vakschool 100% Gastvrij.
Brainstorm over top 15 gezamenlijke acties, daarna trechteren en focus aanbrengen door top 5 te definiëren.
Tafelgesprek: van top 5 ideeën naar actieplannen en concreet en collectief project voor een financieringsaanvraag.
Het personele vraagstuk vraagt de aandacht van alle betrokkenen, van ondernemers tot overheden en andere betrokken organisaties. Zonder samenwerking en aanpassing van HR-beleid, hebben veel bedrijven in de toekomst moeite om te overleven en zal het imago van de bestemming Vechtdal onder druk komen te staan. Dit is een belangrijke motivatie voor de oprichting van de Vakschool 100% Gastvrij, waar deze werksessie onderdeel van is.
De werksessie is bedoeld voor ondernemers uit verblijfsrecreatie, dagrecreatie, horeca etc.

4. Circulariteit als nieuwe norm
Innoveren in duurzame en schone productontwikkeling en circulaire businessmodellen. Het Vechtdal ontwikkelen als gezonde, groene en gastvrije regio.

Datum: Dinsdagochtend 2 november van 09:00 – 11:00 uur
Locatie: Nieuwe locatie van de Vechtdal Brouwerij, bij Natuurboerderij Linde-
hoeve aan de Koesteeg 4 in Dalfsen

Programma:
Update trends & ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden door Ondernemershuis Vechtdal, adviseurs John Bakker en Guido Wapstra.
Met ondernemers in gesprek over hun ervaringen, kansen en uitdagingen.
Presentatie Erik van Dijk, directeur KMVK (Green Key en Blauwe Vlag), over het belang van duurzaam ondernemen en de toegevoegde waarde van duurzaamheidskeurmerken.
Tafelgesprek en aan de slag: welke individuele en collectieve activiteiten kunnen we oppakken om een gezondere en duurzame vrijetijdsbestemming te worden, op bedrijfsniveau en regionale schaal?

5. Samenwerken aan een jaarrond aanbod
Een jaarrond aanbod realiseren, door inzet op samenwerking en seizoensverlenging

Datum: Dinsdagavond 9 november van 19:30 – 21:30 uur
Locatie: Natuurkampeerterrein De Klashorst, Rheezerweg 123, Hardenberg

Programma:
Update trends & ontwikkelingen door Guido Wapstra, adviseur MarketingOost en Ondernemershuis Vechtdal.
Martin en Herma, eigenaren van De Klashorst, vertellen over hun inspanningen en resultaten op het gebied van jaarrond aanbod.
Michiel Flooren, lector Regio-ontwikkeling Hogeschool Saxion, over ontwikkelkansen en praktijkvoorbeelden.
Tafelgesprek: wat hebben we nodig om jaarrond aanbod te realiseren en welke concrete acties kunnen we samen oppakken?

Wil je meer informatie of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Anieke van Wijnen, via anieke@ondernemershuisvechtdal.nl of 06-30998767.

De leukste vakantie beleef je natuurlijk in deze regio!

Bekijk nu het aanbod in Hardenberg en boek jouw onvergetelijke vakantie!

Bekijk het aanbod