Natuur in de regio Hardenberg

De regio Hardenberg kent dertien prachtige en zeer verschillende natuurgebieden. Op deze pagina lees je hier meer over. Ook kun je lezen welke recreatieve mogelijkheden er zijn en krijg je een beeld van de cultuurhistorische waarde en karakteristieke flora en fauna.

De natuur is te ontdekken op de kaart Natuurgebieden met dertien gebieden in de gemeente Hardenberg.

Vijf tips van de boswachter

Vijf tips van de boswachter

Bezoek de mooiste natuurgebieden in de regio eens op een andere manier. Maak gebruik van je zintuigen: horen, zien, proeven, ruiken en voelen. Bekijk hieronder de vijf tips van de boswachter!

Bekijk de vijf tips van de boswachter

Het Collendoorner Bos

Het Collendoorner Bos

Het Collendoorner Bos is betrekkelijk nieuw. Het gebied ligt rond een voormalige vuilstortplaats. De gemeente Hardenberg is in 1949 op bescheiden schaal begonnen met het storten van hoofdzakelijk huisvuil op deze plek. In 1974 kwam daar het huisvuil van de omliggende gemeenten Avereest, Gramsbergen en Ommen bij. In 1988 had de stortbult haar maximale hoogte bereikt en moest deze worden gesloten. Met een aantal ingrepen ontstond vervolgens een prachtig afwisselend natuurgebied, dat door steeds meer wandelaars wordt ontdekt en gewaardeerd.

ZEKER DOEN: Wandelen, bult beklimmen, dieren spotten.

Meer informatie

De Groote Scheere

De Groote Scheere

De Groote Scheere is een prachtig natuurgebied van ongeveer 8.000 hectare. Het is een oud cultuurlandschap met een eeuwenoude es (de Holthoner es) en karakteristieke boerderijen. Het gebied bestaat uit akkers, weilanden, boerderijen, bossen, houtsingels en een oud landhuis. De oude loofbossen en houtsingels zijn een prima leefomgeving voor zoogdieren, vogels en planten, waaronder een aantal bijzondere soorten.

ZEKER DOEN: Wandelen over verhalenpad, kidsbeweegroutehappen & trappen.

Meer informatie

Engbertsdijkvenen

Engbertsdijkvenen

Tussen Almelo en Hardenberg ligt bij Kloosterhaar hoogveengebied ‘de Engbertsdijkvenen’. In de kern van het ca. 1.000 hectare grote gebied ligt nog ongeveer 15 hectare onvergraven hoogveen met sporen van de boekweitcultuur. Het gebied oefent een enorme aantrekkingskracht uit op vogels. Met name in de winter zijn er interessante watervogels te zien, zoals taigarietganzen. Meer informatie over het gebied en de recreatieve gebruiksmogelijkheden kunt u krijgen in de boerderij bij de ingang van het gebied. Deze is ingericht als informatiecentrum.

Meer informatie

Loozensche Linie

Loozensche Linie

De Loozensche Linie tussen Hardenberg en Gramsbergen is een oude verdedigingsschans uit de tijd van Napoleon. Het gebied is ongeveer 40 hectare groot. Het bastion van deze fortificatie, gelegen in het winterbed van de Vecht, was nog een van de zichtbare onderdelen van de Linie.

ZEKER DOEN: Veerpontje, toren beklimmen, picknicken, varen Le Bateau Napoleon.

Meer informatie

Boswachterij Hardenberg

Boswachterij Hardenberg

Ten noorden van het Vechtdal ligt Boswachterij Hardenberg. In de boswachterij komen natuur, recreatie en houtteelt samen. De boswachterij, ruim 1.000 hectare groot, is in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer. Een tocht door de boswachterij over een van de vele ruiter-, fiets- en wandelpaden staat garant voor bijzondere ontmoetingen. Op de heideterreintjes en langs de prachtige vennetjes kunt u reeën en roofvogels tegenkomen. Middenin het bos ligt de recreatieplas De Oldemeyer, een heerlijke plek om te zwemmen of gewoon lekker te luieren.

ZEKER DOEN: PICKNICKEN OLDEMEIJER, MTB-ROUTE, ZWANENMEER BEZOEKEN

Meer informatie

Het Engelandse Bos

Het Engelandse Bos

Het Engelandse Bos is een gemengd bos aan de rand van een laag gelegen gebied, de Rascher Maten. De begroeiing van het bos is voor een deel nog oorspronkelijk, dat wil zeggen niet beïnvloed door de mens. De variatie in hoogteverschil, in droge en natte delen, in voedselrijk en voedselarm geeft veel variatie in flora en fauna. Het Engelandse Bos is een bekend rustgebied voor reeën.

Meer informatie

Holtheme-De Haandrik

Holtheme-De Haandrik

Het gebied rondom buurtschap Holtheme maakt deel uit van het Vechtdalgebied. Hier stroomt de Vecht Nederland. In dit gebied vindt u nog vele oude rivierarmen en bolvormige essen. Een van die oude rivierarmen is D´Aole Vechte, net voorbij boerderij Huis Leemgraven aan de Rondweg. Het gebied is rijk aan waterplanten en watervogels.

ZEKER DOEN: Wandelroute Smokkelpad/ Gramsbergen, varen met Vechtezomp, bezoek bierbrouwerij.

Meer informatie

De Lange Kampen-Brucht

De Lange Kampen-Brucht

Het Vechtdal is een verzamelnaam voor allerlei kleinere natuurreservaten in de directe nabijheid van de Overijsselse Vecht. De reservaten bestaan voornamelijk uit oude rivierarmen met de zo kenmerkende bloemrijke graslanden. De Lange Kampen is een van die reservaten. Het gebied is 21 hectare groot en bevat verschillende landschapselementen zoals een oude rivierarm, stroomdalgrasland, dotterbloemgrasland, houtwallen en een akker. Door de grote afwisseling in het gebied van hoog naar laag en van droog naar nat vindt u hier veel plantensoorten, zoals waterpeper en steenanjer. Het natuurgebied Brucht heeft het karakter van laaggelegen natte graslanden.

ZEKER DOEN: FIETSROUTE HARDENBERG/RHEEZE, EXCURSIE VANUIT DE KOPPEL of STAATSBOSBEHEER.

 

Meer informatie

Het Reestdal

Het Reestdal

Het Reestdal is een oud cultuur landschap van bos, heide, hooilanden, akkers, houtwallen en oude boerderijen. Het gebied dankt zijn naam aan het meanderende riviertje de Reest, dat de natuurlijke grens vormt tussen de gemeente Hardenberg en de provincie Drenthe. In het gebied liggen twee natuurreservaten: het Meeuwenveen en De Wildenberg-Rabbinge. De variatie in flora en fauna is groot. Prominente soorten zijn de das, de bunzing en de steenmarter, de kerkuil en de ooievaar. Het gebied wordt beschermd door Het Drents Landschap en Landschap Overijssel.

ZEKER DOEN: De Wheem, Wandelroute Bas de Das en kerkje Oud Avereest.

Meer informatie

De Rheezerbelten

De Rheezerbelten

Ten noorden van buurtschap Rheeze, een van de mooie brinkdorpen die Hardenberg rijk is, liggen de Rheezerbelten. De Rheezerbelten is een opgestoven dekzandrug met eikenhakhout. Hier kunt u heerlijk picknicken en struinen door de forten van zand. Hoog bovenop de forten heeft u een prachtig uitzicht over het laaggelegen Vechtdal.

ZEKER DOEN: Picknicken, struinen door het duinzand, wandelroute Rondom Rheeze, kinderroute Knof de Pad.

 

Meer informatie

Vloeivelden De Krim

Vloeivelden De Krim

In de gemeente Hardenberg ligt ten zuidoosten van De Krim een bijzonder interessant vogelgebied: de Vloeivelden De Krim. Het gebied is van oorsprong een spoelwaterbassin van aardappelmeelfabriek AVEBE. Nadat de fabriek in 1990 stopte werd het gebied steeds aantrekkelijker voor steeds meer vogelsoorten, waaronder diverse zeldzame soorten als de geoorde fuut, visdief, zwartkopmeeuw, zomertaling, ransuil, kerkuil en blauwborst. Wanneer in de winter duizenden taiga- en toendrarietganzen hier in de avondschemer neerstrijken, is dat een fenomenaal gezicht.

ZEKER DOEN: Vogels spotten, wandelroute, uitkijkpunt Vloeivelden en de vleermuizenbunker.

Meer informatie

Rheezermaten-de Hui-Heemser Hooilanden

Rheezermaten-de Hui-Heemser Hooilanden

Ten zuiden van woonwijk Heemse liggen enkele bijzondere natuurreservaten van Staatsbosbeheer, zoals de oude en nieuwe Rheezermaten. De oude Rheezermaten is een trilveen met een rijke flora. Doordat de planten hier jaarlijks worden gemaaid en afgevoerd, kunnen orchideeën en waterdrieblad hier groeien. De wat hoger en droger gelegen nieuwe Rheezermaten is vooral bij weidevogels geliefd. Op zwoele zomeravonden kunt u hier genieten van de karakteristieke zang van de kwartelkoning.

ZEKER DOEN: Wandelen/fietsen, Brinkdorp Rheeze, Kom&kunst route.

Meer informatie

Uilenkamp en Mölnmarsch

Uilenkamp en Mölnmarsch

Ten noordwesten van het buurtschap Oud-Bergentheim ligt de Elsbeekpolder. In de streek beter bekend als de Mölnmarsch. Hier wordt een nieuwe balans gezocht tussen rivierbeheer, natuur en landbouw. Het gebied heeft een oppervlakte van 70 hectare en wordt begrensd door de rivier de Vecht. Ten noorden van de Mölnmarsch, aan de oostkant van de Vecht, ligt de meander Uilenkamp. Deze meander is in 2004 weer aangesloten op de Vecht, waardoor de natuur weer nieuwe kansen krijgt. Het gebied De Uilenkamp fungeert bovendien als waterberging.

ZEKER DOEN: Wandelen, 7 meter hoge uitkijkheuvel Distelbelt bezoeken, fietsen over de Stuw.

Meer informatie

De leukste vakantie beleef je natuurlijk in deze regio!

Bekijk nu het aanbod in Hardenberg en boek jouw onvergetelijke vakantie!

Bekijk het aanbod