LOOZENSCHE LINIE

De Loozensche Linie is een oude verdedigingsschans die dateert uit de tijd van Napoleon. Beklim de uitkijktoren of vaar over de Vecht met Le Bateau Napoleon.

ZEKER DOEN: Veerpontje, toren beklimmen, picknicken, varen Le Bateau Napoleon.

Loozensche Linie

Ten noordoosten van Hardenberg halverwege Gramsbergen ter hoogte van de Camping 23 , ligt de Loozensche Linie, een oude verdedigingsschans die dateert uit de tijd van Napoleon. Het gebied is ongeveer 40 hectare groot. Het bastion van deze fortificatie, gelegen in het winterbed van de Vecht was nog een van de zichtbare onderdelen van de Linie. Staatsbosbeheer heeft samen met de Provincie, waterschap Velt en Vecht en de Gemeente Hardenberg de cultuurhistorie weer zichtbaar gemaakt in het landschap. De Loozensche Linie vervult opnieuw een strategische rol. Natuur en cultuur smelten hier samen.

Cultuur en Landschap

In de strijd tegen Pruisen heeft Lodewijk Napoleon rond 1800 de opdracht gegeven de Loozensche Linie op te richten. Samen met de Venebruggeschans en de Haandrik vormde de schans bij Loozen een verdedigingslinie om de Duitse belager buiten de deur te houden. Het bastion in het winterbed van de Vecht werd met aarden wallen verbonden aan een twee kleinere veldschansen (redoutes). In het kader van ‘Ruimte voor de Vecht’ is hier geprobeerd om in de strijd tegen het water de veiligheid van het achterland te vergroten en de cultuurhistorie weer zichtbaar te maken. In de zomer vaart het pontje naar het bastion. Vanaf een hoge uitkijktoren is er een prachtig uitzicht over dit deel van de Vecht.

Flora en Fauna

In een rivierengebied hebben de hoogteverschillen van verlaten bedding tot de droge rivierduinen allemaal hun eigen kenmerk. Op de lagere delen treft men vooral riet aan maar ook de lange ereprijs. Op de hogere delen, de oeverwallen en rivierduinen vindt men de vechtanjer, wilde thijm en geel walstro. Deze elementen samen vormen de rivier. Hier in de Loozensche Linie kan men veel van deze kenmerken terugvinden. In het westelijk gelegen moerasgebied staat de lange ereprijs en op het oostelijk gelegen bastion de vechtanjer. Op een klein gebied zoals de Loozensche Linie is veel afwisseling met een grote verscheidenheid aan dier- en plantensoorten. Je vindt er zoogdieren zoals ree, vos, konijn, steenmarter en bunzing , roofvogels als de visarend, bruine kiekendief, buizerd en torenvalk. Steltlopers, zoals wulp, grutto, kievit, scholekster, kluut en lepelaar en vele andere soorten zoals oeverzwaluw en ijsvogel.

Recreatie en toerisme

De Loozensche Linie ligt aan de Gramsbergerweg en is vrij toegankelijk. Het is bereikbaar met auto, fiets en wandelend. Het gebied is toegankelijk gemaakt voor rolstoelen. In de zomer vaart het pontje naar het bastion. Naast wandelen en fietsen door het gebied kan men er ook vanaf de steiger vissen. De uitkijktoren bij de Loozensche Linie is beslist een bezoek waard. Het is tevens een prachtige picknickplek!

 

De leukste vakantie beleef je natuurlijk in deze regio!

Bekijk nu het aanbod in Hardenberg en boek uw onvergetelijke vakantie!

Bekijk het aanbod