Door welke bril leest jij de bijbel?

De Gereformeerde Kerk (Hersteld) in Mariënberg organiseert op donderdag 11 april de tweede informatieavond. Dr. S. de Marie (predikant van DGK Zwolle) houdt dan een referaat over: "Hoe lezen we de Bijbel?" De informatieavond wordt gehouden in de Sionskerk in Mariënberg. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur wordt de avond geopend.

In zijn referaat gaat dr. De Mari onder meer in op de ‘nieuwe hermeneutiek’ die steeds meer ingang vindt. Ook geeft hij in dit verband aandacht aan het vorig jaar verschenen boekje van ds. P. Niemeijer getiteld ‘Zwijgteksten, scheppingsorde en geesteswerk. Bijdrage aan het denken over vrouw en ambt.’ Hoe moeten we dit boekje zien en beoordelen vanuit de Bijbel? Wat betekent de manier waarop we de Bijbel lezen voor ons geloof en voor het kerkelijk leven? Hoe verhoudt de nieuwe hermeneutiek zich tot het Schriftgezag? Welke ‘leesbril’ reikt de Bijbel zelf aan? Deze vragen krijgen ruime aandacht.

Na de pauze vormen de predikanten ds. E. Heres, dr. S. de Marie en ds. M.A. Sneep een forum en beantwoorden vragen uit de zaal. Er is ruime gelegenheid om over dit belangrijke en actuele onderwerp met elkaar in gesprek te gaan. Voorzitter van de avond is ds. M. Dijkstra, predikant van DGK Mariënberg. Voor meer informatie: www.dgk-marienberg.nl of infoavonden@dgk-marienberg.nl.

 

  • 11 april 2019 20:00
  • Sionskerk te Mariënberg
    Mariënberg

In de buurt van Door welke bril leest u de Bijbel? overnachten? Bekijk de volgende opties:

De leukste vakantie beleef je natuurlijk in deze regio!

Bekijk nu het aanbod in Hardenberg en boek uw onvergetelijke vakantie!

Bekijk het aanbod