Wilhelminaplein

Begin januari is de herinrichting van het Wilhelminaplein in Hardenberg gestart. Samen met mensen die aan het Wilhelminaplein wonen of werken en vertegenwoordigers van ondernemers uit het centrum is een plan gemaakt voor de nieuwe inrichting van het Wilhelminaplein. Het ontwerp werd in mei 2018 tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd en is aan de hand van de reacties verder uitgewerkt. In juli 2018 besloot het college van B&W het ontwerp vast te stellen en het plan uit te gaan voeren. De werkzaamheden starten begin 2019.

Overzichtelijke inrichting
Volgens het plan keert de historische uitstraling terug op het plein. Zo krijgt de oude waterpomp een prominente plek op het plein ter hoogte van de ingang van de kerk. Ook is hier ruimte voor rouw- en trouwvoertuigen. De oude stadsmuur wordt beter zichtbaar. Het plein wordt overzichtelijker ingericht en geschikter voor kleinschalige evenementen. Aan de rand van het plein is ruimte voor zitranden, kleine terrasjes en groen. Parkeren voor bezoekers blijft mogelijk op een van de 30 parkeerplaatsen. Dankzij de overzichtelijke inrichting wordt de verbinding met de Voorstraat duidelijker. Hierdoor gaat het Wilhelminaplein meer onderdeel uitmaken van het winkelgebied.
De werkzaamheden voor de herinrichting worden uitgevoerd door aannemer Hoornstra-Ophof Infra B.V., in opdracht van de gemeente Hardenberg. Buro Noord begeleidt het project namens de gemeente Hardenberg.

Planning (kan i.v.m. slechte weersomstandigheden afwijken)
Fase 1: Begin januari is gestart met het verwijderen van het groen en straatmeubilair.
Fase 2: Vanaf 21 januari wordt gestart met het opbreken van de verharding, het aanbrengen van het regenwaterriool en het herstellen van de bestrating van deel 1 (zie rechts de eerste foto).
Fase 3: 27 februari wordt gestart met het opbreken van verharding, het aanbrengen van het regenwaterriool en het herstellen van de bestrating van deel 2 (zie rechts de eerste foto).
De oplevering van de totale herinrichting van het Wilhelminaplein is naar verwachting gepland omstreeks medio april 2019.

Omschrijving
Wilhelminaplein geheel

Doel
Een aantrekkelijker en dynamischer centrum
Een hogere verblijfskwaliteit

Partijen
Centrummanagement, ondernemers, vastgoedeigenaren

 Dit is de huidige situatie

De leukste vakantie beleef je natuurlijk in deze regio!

Bekijk nu het aanbod in Hardenberg en boek uw onvergetelijke vakantie!

Bekijk het aanbod