Verkenning mogelijkheden haven

De haalbaarheid van het in ere herstellen van de Gedempte Haven wordt verkend.

Plangebied
Het plan richt zich op de bestaande haven en een (deel van) de parkeervoorziening op de Gedempte Haven in Hardenberg.

Achtergrond
Omdat de Vecht steeds beter bevaarbaar is voor de kleine recreatievaart, varen er steeds meer bootjes op de Vecht bij Hardenberg. Ook inwoners en ondernemers hebben bij de gemeente gevraagd om (vaste) ligplaatsen. In de eerste helft van 2019 zijn tijdens werksessies samen met omwonenden en betrokkenen zoals natuurorganisaties, watersporters en ondernemers scenario’s gemaakt voor het realiseren van zowel aanlegplaatsen voor passerende vaarrecreanten als aanlegplaatsen voor inwoners met een boot (jachthaven).

Verkenning naar technische en financiële haalbaarheid
De voorkeur van de deelnemers aan de werksessies ging unaniem uit naar een scenario waarbij de Gedempte Haven in ere wordt hersteld. Het omvormen van de huidige parkeergarage is echter complex. Daarom is optimalisatie van de bestaande haven voor nu een logische keuze (zie ook ‘extra ligplaatsen bestaande haven’). Deze optimalisatie van de bestaande haven kan dienen als opmaat richting mogelijke verdere uitbreiding van de haven en mogelijk zelfs het in ere herstellen van de Gedempte Haven.

Stand van zaken

  • De gemeente gaat de technische en financiële haalbaarheid verkennen van het in ere herstellen van de Gedempte Haven door de huidige parkeergarage gedeeltelijk om te vormen tot haven.

Meer informatie: www.vechtparkhardenberg.nl

De leukste vakantie beleef je natuurlijk in deze regio!

Bekijk nu het aanbod in Hardenberg en boek jouw onvergetelijke vakantie!

Bekijk het aanbod