De Spinde

Het gebied De Spinde wordt omgevormd tot aantrekkelijk gebied voor wonen en werken, met aantrekkelijke voorzieningen. Op de plek van De Spinde 2 tot en met 6a en het voormalige Rabobankgebouw worden nieuwe appartementen en commerciële ruimte gebouwd. De openbare ruimte wordt aangepakt met een heldere route van het gemeentehuis richting de Fortuinstraat. Er komt een extra uitgang/entree voor de parkeergarage aan het Spindeplein.

Het concept-plan voor De Spinde richt zich op het gebied van het voormalige Rabobankgebouw, het plein voor het gemeentehuis en vijf winkelpanden aan De Spinde 2 tot en met 6a.

Achtergrond
Het gebied De Spinde is één van de gebieden rond het kernwinkelgebied dat wordt omgevormd tot aantrekkelijke locatie voor wonen, werken of voorzieningen. De gemeente werkt samen met de Herstructurerings Maatschappij Overijssel (HMO) aan het plan voor De Spinde.

Nieuwbouw aan De Spinde
Volgens het plan worden het voormalige Rabobank pand en de winkels aan de Spinde 2 t/m 6a gesloopt. Op de vrijkomende plekken komen drie nieuwe gebouwen:

  • een appartementengebouw aan de zijde van het gemeentehuis;
  • twee gebouwen met een meer stedelijk karakter aan de zijde van het centrum.

De gebouwen hebben op de begane grond ruimte voor maatschappelijke en commerciële functies. Daarboven liggen appartementen.

De nieuwe gebouwen bieden plek aan circa 35 appartementen en 23 zorgappartementen. Op de begane grond komt circa 700 vierkante meter maatschappelijke of commerciële ruimte. Hier is plek voor verschillende functies of voorzieningen. Voor detailhandel of horeca is in principe geen plek meer in het gebied, tenzij dit wenselijk is voor de kwaliteit en levendigheid in het gebied. Dit wordt in een bestemmingsplan geregeld. Ook een nieuwe inrichting van de openbare ruimte is onderdeel van het plan zodat een heldere route tussen het gemeentehuis en de Fortuinstraat ontstaat. In het gebied komt meer ruimte voor groen, biodiversiteit en waterberging. Het gebied wordt goed toegankelijk voor minder-validen.

Nieuwe ingang parkeerkelder
Ook wordt aan het Spindeplein een nieuwe ingang richting de parkeerkelder onder het gemeentehuis gemaakt. Zo is het voor bezoekers die hier parkeren gemakkelijker om via De Spinde naar het winkelgebied te wandelen.

Stand van zaken
In oktober 2019 is het concept plan tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd. Bekijk via de volgende link de panelen die tijdens de inloopbijeenkomst op 28 oktober zijn getoond:

Veel inwoners geven aan dat zij graag zien dat de kwaliteit van het gebied verbeterd wordt. De gemeente en de HMO hebben ook reacties gekregen die voor een aanpassing van het plan hebben gezorgd. Op basis van de reacties is het plan aangepast.

Zorgen over veranderen van uitzicht
Een aantal omwonenden maakt zich zorgen over hun uitzicht. Daarom zijn er enkele aanpassingen gedaan. De grootste aanpassing ten opzichte van het plan van oktober is het verschuiven van de rooilijn aan de ‘Scapino-zijde’. Aan die zijde is het appartementengebouw kleiner geworden. Daardoor verbeteren de doorzichten vanuit de achterliggende appartementen in de Mulderij. Wat ook in het aangepaste plan blijft is dat voor een aantal appartementen in de omgeving het uitzicht zal veranderen. Dit komt omdat de nieuwe gebouwen hoger zijn dan de bestaande gebouwen.
Het centrum van Hardenberg is in ontwikkeling. Vernieuwing in bebouwing en openbare ruimte is hier een essentieel onderdeel van. Het Spindeplein doet mee met deze verandering. De bouwvolumes en openbare ruimte worden aangepast en zijn passend in het centrumgebied. De ambitie is om te werken met daken die een groene uitstraling krijgen. Aan de Mulderij zijde draagt dat bij aan een goede balans tussen massa en open ruimtes.

Landbouwmonument
Het landbouwmonument verplaatst. We denken samen met de voormalige bestuursleden van de Stichting Landbouwbeeld na over een alternatieve locatie.

Parkeren
Een aantal vragen ging over parkeren in het gebied. Toekomstige bewoners kunnen de auto parkeren in de parkeergarage onder het gemeentehuis.

Wens om meer groen
De gemeente heeft de ambitie om meer groen in het gebied terug te kunnen laten komen. Hierop is positief gereageerd. We denken na over het maken van zogeheten groene daken. Ten opzichte van de platte daken met dakleer in de huidige situatie levert een groen dak een aanzienlijke bijdrage aan klimaatdoelen. Een groen dak neemt water op. Ook zorgt het voor minder uitstraling van hitte richting de omgeving. Bij de verdere uitwerking zullen de mogelijkheden hiertoe worden verkend.

Geïnteresseerden voor nieuwe woningen
Een aantal personen heeft aangegeven interesse te hebben in een woning in één van de nieuwe gebouwen. Het precieze aantal en type woningen is momenteel nog niet bekend. Mensen die hebben aangegeven interesse te hebben, worden op de belangstellendenlijst geplaatst. Zij krijgen meer informatie zodra er meer bekend is over de woningen en verkoop/verhuur daarvan.

Architectuur
Een aantal reacties richt zich op de vraag welke architectuurstijl in het nieuwe plan komt.
Welke architectuurstijl er komt is nog niet duidelijk. De beelden geven alleen het bouwvolume weer. Het bepalen van de architectuur is een vervolgstap in het ontwikkelingsproces.

Zichtlijn Bruchterweg-Fortuinstraat
Een aantal reacties gaat over de zichtlijn vanaf de Bruchterweg richting de Fortuinstraat. Door nieuwbouw wordt deze zichtlijn onderbroken. Een aantal mensen vindt dit niet gewenst. Zij vinden dat winkelend publiek de ligging van het centrum moet kunnen zien en ervaren.
De interactie vanaf de Bruchterweg naar het centrum blijft gehandhaafd door de nieuwe ontwikkelingen aan de Spinde. Vanaf de Bruchterweg is nog steeds een duidelijk doorzicht naar het centrum (Fortuinstraat). De enige verandering is het moment waarop je vanaf de Bruchterweg de Fortuinsstraat in kunt kijken. Komend vanaf de rotonde ervaar je de Fortuinstraat later dan in de huidige situatie. Wij zien daar geen problemen door ontstaan. De toegang tot het centrum voor bevoorrading en hulpdiensten blijft geborgd.

Nieuwe impressies
Op basis van de reacties hebben wij het plan aangepast. Via de volgende link kunt u een aantal impressies bekijken van het aangepaste plan.

Het vervolg
Het aangepaste plan vormt de basis voor de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging. Wanneer het voorontwerp van het bestemmingsplan klaar is, start de formele ruimtelijke procedure. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het plan vast.
In de komende maanden werken de gemeente en de HMO de architectuur van de appartementencomplexen verder uit. Ook werken we het aantal en type woningen verder uit. Tenslotte komt er een ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte.

Wil je reageren op het plan? Stuur uw reactie naar centrum@hardenberg.nl.

De leukste vakantie beleef je natuurlijk in deze regio!

Bekijk nu het aanbod in Hardenberg en boek jouw onvergetelijke vakantie!

Bekijk het aanbod