Extra ligplaatsen in bestaande haven

Omdat de Vecht steeds beter bevaarbaar is voor de kleine recreatievaart, varen er steeds meer bootjes op de Vecht bij Hardenberg. Daarom krijgt de haven in Hardenberg in 2020 extra aanlegplaatsen.

Plangebied
Het plan richt zich op de bestaande haven in Hardenberg.

Achtergrond
Met het maken van extra aanlegplaatsen in het Vechtpark Hardenberg, zorgt de gemeente ervoor dat de bootjes kunnen aanleggen en dat de vaarrecreanten Hardenberg kunnen bezoeken. Ook inwoners en ondernemers hebben bij de gemeente gevraagd om (vaste) ligplaatsen.

Extra aanlegplaatsen
De bestaande haven wordt geoptimaliseerd. Daarnaast wordt de kade in de omgeving van de haven gebruikt voor het aanleggen van boten. De capaciteit van de haven wordt zo vergroot met extra ligplaatsen. Ook komen er ligplaatsen voor grotere boten zoals de rondvaartboot of historische schepen.
Deze optimalisatie kan dienen als opmaat richting mogelijke verdere uitbreiding van de haven en mogelijk zelfs het in ere herstellen van de Gedempte Haven (zie ‘verkennen mogelijkheden haven’).

Stand van zaken
– In de eerste helft van 2019 zijn tijdens werksessies samen met omwonenden en betrokkenen zoals natuurorganisaties, watersporters en ondernemers scenario’s gemaakt voor het realiseren van zowel aanlegplaatsen voor passerende vaarrecreanten als aanlegplaatsen voor inwoners met een boot.
– Het gekozen scenario voor optimalisatie van de haven is in 2019 verder uitgewerkt.
– Nadat het plan verder is uitgewerkt, wordt in 2020 een start gemaakt met de optimalisatie van de bestaande haven.
– Om te zorgen voor voldoende aanlegplaatsen in het afgelopen vaarseizoen, zijn tijdelijke drijvende steigers aangelegd

Meer informatie: www.vechtparkhardenberg.nl

De leukste vakantie beleef je natuurlijk in deze regio!

Bekijk nu het aanbod in Hardenberg en boek jouw onvergetelijke vakantie!

Bekijk het aanbod