navigatie overslaan

13 mei 2024

Onderzoek naar veiligheid en leefbaarheid op vakantieparken

  • Leestijd 3

Door de vele natuurgebieden is het Vechtdal aantrekkelijk voor toeristen en recreanten. Er zijn dan ook veel parken en -terreinen met stacaravans, bungalows, kampeerplaatsen en recreatiewoningen. De meeste parken worden gebruikt voor recreatie en zijn veilig en leefbaar. Uit onderzoek blijkt dat op de meeste parken in Gemeente Hardenberg de situatie netjes en goed georganiseerd is maar dat op enkele vakantieparken geen óf in mindere mate sprake is van recreatie. Deze parken zijn vatbaar voor problemen op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, ondermijning of andere problematiek. De gemeenten in het Vechtdal willen met deze parken aan de slag.

Vitale vakantieparken zijn belangrijk voor het toerisme in de gemeente Hardenberg en het Vechtdal. Helaas zijn er ook parken waar de vitaliteit onder druk staat. Als de vitaliteit onder druk staat dan kunnen dergelijke parken een toevluchtsoord worden voor kwetsbare groepen uit de samenleving. Of mensen houden zich er schuil of bezig met illegale activiteiten. Dit gebeurt meestal buiten het zicht van de goedwillende ondernemers. De gemeenten in het Vechtdal willen meer zicht op wat er gebeurt op de vakantieparken, zodat ze onveilige situaties kunnen tegengaan. Daarom hebben zij laten onderzoeken in hoeverre er op vakantieparken in het Vechtdal sprake is van problemen op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, ondermijning of andere problematiek.
De onderzoekers bezochten hiervoor de vakantieparken in het Vechtdal. Ook zijn gesprekken gevoerd met eigenaren, VvE’s, recreanten en bewoners van vakantieparken. Uit het onderzoek komt naar voren dat parken die uitsluitend voor recreatie gebruikt worden veilig en leefbaar zijn. Hier is verder geen actie nodig. Als gemeente Hardenberg zijn wij trots op deze parken, omdat ze een toeristisch visitekaartje zijn. Sommige vakantieparken worden niet meer gebruikt voor recreatie. Hier wonen mensen soms permanent/illegaal. Op enkele van deze parken is sprake van verloedering door gebrekkig onderhoud aan de vakantiewoningen en overmatige begroeiing. Een gedateerd vakantiepark met een lage huur trekt volgens de onderzoekers vaak kwetsbare mensen met onderliggende problemen. Deze mensen kunnen voor overlast zorgen, maar lopen ook een groter risico om in aanraking te komen met criminaliteit. Ook voelen criminelen zich volgens de onderzoekers ‘veiliger’ op een park waar geen sprake meer is van recreatie. De uitkomsten van dit onderzoek bieden de Vechtdalgemeenten veel inzicht over de situatie op de vakantieparken. De gemeenten willen de leefbaarheid en veiligheid op vakantieparken waar extra aandacht nodig is verder versterken. En ondermijning op deze parken tegengaan. Hiervoor komen de gemeenten met een vervolgaanpak.