navigatie overslaan

21 februari 2024

Challenge Aanbodontwikkeling

 • Leestijd 3

Het Platform Gastvrij Hardenberg en Vechtdal Marketing nodigen vooruitstrevende (vrijetijds)ondernemers en organisaties uit mee te doen aan de “Challenge aanbodontwikkeling Hardenberg”.

Heb jij een goed idee voor unieke dagrecreatie om bezoekers naar Hardenberg te trekken? Uniek aanbod, dat nog niet in Hardenberg of de directe omgeving aanwezig is. En wil je optimale begeleiding om dit mogelijk te maken? Dit is jouw kans!

Actieplan seizoensversterking
Hardenberg is een prachtige plek in het Vechtdal. Bezoekers kunnen hier genieten van de natuur en gastvrijheid. Voor bezoekers is er vrijetijdsaanbod in de regio, maar er is nog ruimte! We zijn op zoek naar een een uniek en jaarrond dagrecreatief aanbod. Binnen het Actieplan Seizoensversterking is onderzocht welk aanbod het beste past bij Hardenberg en haar bezoekers.

Waarom meedoen?
Wil jij kans maken op professionele begeleiding om jouw plan te realiseren? Lever dan voor 14 april aanstaande jouw idee in. We vragen om een korte en krachtige beschrijving van jouw idee. Alle inzendingen worden door een jury met experts uit de vrijetijdssector beoordeeld. Maximaal vier initiatiefnemers worden geselecteerd en krijgen professionele begeleiding aangeboden om het plan verder uit te werken. Behoort jouw plan vervolgens tot een van de twee best haalbare initiatieven? Dan wordt je ook geholpen met de uitvoering van het plan.

Een vliegende start voor jouw idee!
Kiezen we jouw idee? Dan gaan twee professionals jouw helpen bij jouw idee, door onder andere:
• Inspelen op trends en ontwikkelingen
• Aansluiten op specifieke doelgroepen in de regio
• Te kijken naar het financiële plaatje en financieringsmogelijkheden
• Een stappenplan
• Verkenning van samenwerkingspartners
• Marketing en een communicatieplan
• Uitwerking van een pilot om jouw idee proef te draaien

Stappenplan

 1. Een verkennend gesprek als je daar behoefte aan hebt.
 2. Stel een plan op met:
 • Het idee
 • De doelgroep
 • Toelichting over jezelf (welke organisatie, bestaande activiteiten en ervaring omschrijven)
 • Beknopte business-case
 • Een planning.
  Download hier het invulformulier.
 1. Stuur jouw plan vóór 14 april 2024 naar .
 2. Alle plannen worden (vertrouwelijk) beoordeeld door een professionele jury.
 3. Maximaal vier initiatieven krijgen hulp van twee professionals bij het verbeteren van de plannen.
 4. De twee meest haalbare plannen worden in 2024 geholpen bij het uitwerken van het plan.↵ Heb je vragen of wil je meer weten? Neem contact op met Carolien Nederlof via

Een initiatiefnemer moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Een rechtspersoon
• Bestaande ondernemer/producent: initiatiefnemer moet al een bestaand product of dienst hebben (bijvoorbeeld een museum, attractie, hotel, restaurant of iets dat je wilt uitbreiden naar leisure zoals een boerderij omvormen)
• In Nederland werkzaam
• € 500 cofinanciering beschikbaar stellen als het initiatief tot de top 4 behoort

Het initiatief/plan moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Het vindt plaats in de regio Hardenberg en past binnen het bestemmingsplan
• Een vast nieuw product (dus geen evenement of tijdelijke voorziening)
• Een jaarrond karakter hebben
• Het past bij de doelgroepen plezierzoeker, inzichtzoeker of harmoniezoeker (zie www.leefstijlvinder.nl)
• Aansluiten bij een van de thema’s: vitaliteit, streekproducten of natuur
• Of passen binnen: branded experience, interactief kindermuseum, beleefboerderij, art experience of historische experience. Inspirerende voorbeelden zijn bijvoorbeeld:

Branded experience: als een Heineken experience, Kidzania
Interactief kindermuseum: Nemo, Corpus of Spoorwegmuseum
Beleefboerderij: Karls, Molenwaard
Art experience: Van Gogh, Remastered
Historische walkthrough: Holy Moly, Rembrandts Amsterdam en Gunpowder Plot